Čiastka č. 11/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 01.02.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 01.02.2000