Nariadenie vlády č. 29/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 11/2000
Platnosť od 01.02.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 01.02.2000 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.

29

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. januára 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 40a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. a čl. 120 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe k nariadeniu vlády v I. časti sa vykonajú zmeny v riadkoch tak, ako sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu vlády.

2. V prílohe k nariadeniu vlády v I. časti sa dopĺňajú lieky a celé riadky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu vlády.

3. V prílohe k nariadeniu vlády v I. časti sa vypúšťajú lieky a celé riadky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu vlády.

4. V prílohe k nariadeniu vlády v II. časti sa vykonajú zmeny v riadkoch tak, ako sú uvedené v prílohe č. 4 k tomuto nariadeniu vlády.

5. V prílohe k nariadeniu vlády v II. časti sa dopĺňajú lieky a celé riadky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 k tomuto nariadeniu vlády.

6. V prílohe k nariadeniu vlády v II. časti sa vypúšťajú lieky a celé riadky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 k tomuto nariadeniu vlády.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 29/2000 Z. z.

AT NÁZOV DOPLNOK VÝR. ŠTÁT PCL ÚZP PAC PRESK. OBM. POZN.
15292 QUAMATEL tbl fc 28 x 20 mg GED H 115,50 98,00 17,50 S , &nbsp
18701 MANINIL 1.75 tbl 120 x 1,75 mg BCE D 52,10 52,10 0,00 I , &nbsp
18700 MANINIL 1.75 tbl 30 x 1,75 mg BCE D 15,80 13,50 2,30 S , &nbsp
18703 MANINIL 3.5 tbl 120 x 3,5 mg BCE D 92,20 92,20 0,00 I , &nbsp
18702 MANINIL 3.5 tbl 30 x 3,5 mg BCE D 27,60 24,00 3,60 S , &nbsp
00409 CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA inj 5 x10 ml 10% HBS SK 63,00 62,50 0,50 S , &nbsp
26804 FERRO-GRADUMET tbl flm 150 mg ABB GB 573,00 236,25 336,75 S , &nbsp
26803 FERROGRAD FOLIC tbl flm 150 mg ABB GB 1018,90 236,25 782,65 S , &nbsp
75352 AMINOVENOES N PAED inf 1 x 100 ml 10% FRE D 376,00 376,00 0,00 A , &nbsp
75365 ELO-MEL POSTOPERATIV inf 10 x 500 ml LPD A 791,30 791,30 0,00 A , &nbsp
75373 ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSE inf 10 x 500 ml LPD A 827,50 827,50 0,00 A , &nbsp
60032 MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAY spr 1 x11,8 g PDA D 160,40 125,00 35,40 S , &nbsp
31215 TENSIOMIN tbl 30 x 25 mg EGI H 175,70 115,50 60,20 S , &nbsp
49450 GOPTEN cps 20 x 0,5 mg KNO D 171,30 57,00 114,30 S , &nbsp
48200 GOPTEN cps 28 x 2 mg KNO D 349,00 319,20 29,80 S , &nbsp
28168 AKNECOLOR LIGHT crm pst 1 x 30 g SEG CH 129,50 69,00 60,50 S , &nbsp
97165 IMAZOLCREMEPASTE crm pst 1 x 30 g SEG CH 94,10 84,00 10,10 S , &nbsp
03388 FLUCINAR ung 15 g 0,025% XJE PL 60,00 43,50 16,50 S DER.GYN, &nbsp
89857 CLIMARA tdm pat 4 x 3,9 mg SAG D 294,20 285,00 9,20 S GYN,END,REU,INT, &nbsp
89096 CLIMARA FORTE tdm pat 4 x 7,8 mg SAG D 462,30 447,80 14,50 S INT,GYN,END,REU, &nbsp
56781 FEM 7 tdm pat 12 x 1,5 mg MEC D 742,00 718,80 23,20 S INT,GYN,END,REU, &nbsp
56780 FEM 7 tdm pat 4 x 1,5 mg MEC D 289,60 280,60 9,00 S INT,GYN,END,REU, &nbsp
15395 L-THYROXIN 25 BERLIN CHEMIE tbl 100 x 25 rg BCE D 67,40 67,40 0,00 I END.INT,PED, &nbsp
15426 L-THYROXIN 50 BERLIN CHEMIE tbl 100 x 50 rg BCE D 74,80 73,30 1,50 S END.INT,PED, &nbsp
15394 L-THYROXIN 100 BERLIN CHEMIE tbl 100 x 100 rg BCE D 106,30 106,30 0,00 I END.INT,PED, &nbsp
66367 OSPAMOX 375MG gra sus 375 mg/5 ml BCA A 74,60 74,60 0,00 I , &nbsp
74991 AMOKSIKLAV plv sus 1 x 100 ml LEK SLO 185,90 185,90 0,00 I , &nbsp
66353 OSPEXIN 125MG gra sus 125 mg/5 ml BCA A 53,20 53,20 0,00 I , &nbsp
66354 OSPEXIN 250MG gra sus 250 mg/5 ml BCA A 98,00 98,00 0,00 I , &nbsp
66355 OSPEXIN 375MG gra sus 375 mg/5 ml BCA A 140,50 140,50 0,00 I , &nbsp
15867 ZINNAT TABLETS tbl 14 x 500 mg GLA GB 1331,40 1008,00 323,40 S , &nbsp
83958 CEFAXONE 0.25G inj sic 1 x 0,25 mg LUP IND 104,50 104,50 0,00 A INF,TRN Ind.obm.
53719 CEFAXONE 0.50G inj sic 1 x 0,50 mg LUP IND 208,80 208,80 0,00 A INF,TRN Ind.obm.
53722 CEFAXONE 1G inj sic 1 x 1 mg LUP IND 420,80 420,80 0,00 A INF,TRN ind.obm.
24503 LENDACIN inj sic 5 x 1 g LEK SLO 2154,20 2154,20 0,00 A INF,TRN ind.obm.
24504 LENDACIN inj sic 5 x 250 mg LEK SLO 534,70 534,70 0,00 A INF,TRN ind.obm.
25899 LENDACIN inj sic 5 x 2 g LEK SLO 3901,90 3901,90 0,00 A INF,TRN ind.obm.
68644 ROCEPHIN inj sic 1 x 1 g + 10 ml EGI H 742,50 742,50 0,00 A INF,TRN ind.obm.
72365 ROCEPHIN inj sic 1 x 1 g + 3,5 ml EGI H 742,50 742,50 0,00 A INF,TRN ind.obm.
87774 ROCEPHIN I.M. PLV inj sic 5 x 1 g + 3,5 ml HLR CH 4131,40 4131,40 0,00 A INF,TRN ind.obm.
87772 ROCEPHIN I.M. PLV inj sic 5 x 250 mg HLR CH 1231,70 1231,70 0,00 A INF,TRN ind.obm.
25890 ROCEPHIN I.M. PLV inj sic 143 x 1 g HLR CH 68208,00 68208,00 0,00 A INF,TRN ind.obm.
87769 ROCEPHIN I.V. PLV inj sic 5 x 1 g + 10 ml HLR CH 4131,40 4131,40 0,00 A INF,TRN ind.obm.
87766 ROCEPHIN I.V.PLV inj sic 5 x 250 mg HLR CH 1231,70 1231,70 0,00 A INF,TRN ind.obm.
68645 ROCEPHIN AMP. 2 G I.V. inf sic 1 x 2 g + 20 ml EGI H 1446,60 1446,60 0,00 A INF,TRN ind.obm.
25891 ROCEPHIN I.V. PLV inj sic 143 x 1 g HLR CH 68208,00 68208,00 0,00 A INF.TRN ind.obm.
67015 GYRABLOCK tbl fc 14 x 400 mg MOE CY 178,00 178,00 0,00 I , &nbsp
18668 GYRABLOCK tbl fc 30 x 400 mg MOE CY 381,50 381,50 0,00 I , &nbsp
94174 CYCLOPHOSPHAMID tbl 50 x 50 mg ORN SF 224,70 210,00 14,70 S ONK,HEM,INT,PED,NEF, &nbsp
02051 ALKERAN tbl obd 25 x 5 mg BWE GB 455,20 450,00 5,20 S ONK,HEM,INT,PED ind.obm.
02882 LIORESAL tbl 50 x 25 mg CGC CH 1190,00 187,50 1002,50 S NEU,ORT,REU,CHI, &nbsp
03837 PARALEN tbl 10 x 500 mg LEC CZ 11,30 8,20 3,10 S , &nbsp
76218 PK-MERZ inf 2 x 500 ml MEZ D 1234,20 1234,20 0,00 A &nbsp ind.obm.
02538 HALOPERIDOL inj 5 x 1 ml/5 mg GED H 64,40 50,60 13,80 S , &nbsp
86901 CISORDINOL DEPOT inj 10 x 1 ml/200 mg LUN DK 1930,90 1880,00 50,90 S PSY, &nbsp
44697 BECLAZONE 250RG EASI-BREATHE aer dos 200 x 250 rg GNO CZ 1885,20 1787,50 97,70 S ALG,TRN,ORL, &nbsp
28225 TANAKAN tbl obd 90 x 40 mg IPE F 691,20 210,00 481,20 S , &nbsp
44696 BECLAZONE 100RG EASI-BREATHE aer dos 200 x 100 rg GNO CZ 755,60 715,00 40,60 S ALG,TRN,ORL, &nbsp
83044 BECODISKS inh plv 15 x 8 x 100 rg GLA F 443,70 429,00 14,70 S ALG,TRN,ORL, &nbsp
83045 BECODISKS inh pív 15 x 8 x 200 rg GLA F 862,80 858,00 4,80 S ALG,TRN,ORL, &nbsp
26905 CROMOGEN 5MG EASI-BREATHE aer dos 112 x 5 mg GNO CZ 1111,80 546,00 565,80 S ALG,PED,TRN, &nbsp
28137 TELFAST 120 tbl flm 30 x 120 mg HBS SK 522,50 435,00 87,50 S PED,ORL,ALG,TRN,INT,DER, &nbsp
53495 TELFAST 120 tbl flm 30 x 120 mg HMR D 574,50 435,00 139,50 S PED,ORL,ALG,TRN,INT,DER, &nbsp
28133 TELFAST 180 tbl flm 30 x 180 mg HBS SK 788,20 652,50 135,70 S PED,ORL,ALG,TRN,INT,DER, &nbsp
44844 TELFAST 180 tbl flm 30 x 180 mg HMR D 867,20 652,50 214,70 S PED,ORL,ALG,TRN,INT,DER, &nbsp
76499 SPERSADEX COMP. gtt oph 1 x 5 ml CBV CH 141,20 132,50 8,70 S OPH, &nbsp
69208 ALK ORAL SQ gtt 2 x 10 ml 500 ut/ml EAS A 6593,00 6593,00 0,00 I ALG, &nbsp
69199 ALUTARD SQ inj 1 x 4 ml 0,1 ku/ml EAS A 1264,60 1264,60 0,00 I ALG, &nbsp
69203 ALUTARD SQ inj 1 x 4 ml 100 ku/ml EAS A 3883,50 3883,50 0,00 I ALG, &nbsp
69201 ALUTARD SQ inj 1 x 4 ml 10 ku/ml EAS A 1264,60 1264,60 0,00 I ALG, &nbsp
69200 ALUTARD SQ inj 1 x 4 ml 1 ku/ml EAS A 1264,60 1264,60 0,00 I ALG, &nbsp
69204 ALUTARD SQ inj 2 x 3 ml 100 ku/ml EAS A 6558,00 6558,00 0,00 I ALG, &nbsp
69197 ALUTARD SQ inj 4 x 4 ml 0,1/100 p EAS A 6558,00 6558,00 0,00 I ALG, &nbsp
03798 BENCARD HDM inj 6 BRH GB 2542,90 2542,90 0,00 I ALG, &nbsp
24795 H-AL BACT.SEVAC INJ.INDIV. inj 1 x10 ml/10000 p SEV CZ 1086,70 1086,70 0,00 I ALG, &nbsp
60131 H-AL BACT.SEVAC INJ.INDIV. inj 6 x 10 ml 0,1 p SEV CZ 2822,10 2822,10 0,00 I ALG, &nbsp
99673 H-AL BACT.SEVAC INJ.SMĚS PROTIAK. inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 564,50 564,50 0,00 I ALG, &nbsp
99676 H-AL BACT.SEVAC INJ.SMĚS DCD inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 970,00 970,00 0,00 I ALG, &nbsp
99670 H-AL BACT.SEVAC INJ.SMĚS HCD inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 621,20 621,20 0,00 I ALG, &nbsp
99667 H-AL BACT.SEVAC INJ.STAPH.AUR. inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 951,20 951,20 0,00 I ALG, &nbsp
98391 H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 563,20 563,20 0,00 I ALG, &nbsp
24796 H-AL BACT.SEVAC P.O.INDIV. sol 1,x 9 ml/10000 p SEV CZ 691,40 691,40 0,00 I ALG, &nbsp
60127 H-AL BACT.SEVAC P.O.INDIV. sol 6 x 9 ml SEV CZ 1842,40 1842,40 0,00 I ALG, &nbsp
97139 H-AL BACT.SEVAC P.O.PROTEUS V. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 1551,50 1551,50 0,00 I ALG, &nbsp
98397 H-AL BACT.SEVAC P.O.SMĚS PROTIAK. inj 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 660,20 660,20 0,00 I ALG, &nbsp
98409 H-AL BACT.SEVAC P.O.SMĚS DCD sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 484,90 484,90 0,00 I ALG, &nbsp
98394 H-AL BACT.SEVAC P.O.SMÉS HCD sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 563,20 563,20 0,00 I ALG, &nbsp
98406 H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.+NEIS.P. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 951,20 951,20 0,00 I ALG, &nbsp
98400 H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.+STR.PN. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 880,70 880,70 0,00 I ALG, &nbsp
98403 H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.+HAEM. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 563,20 563,20 0,00 I ALG, &nbsp
97145 H-AL BACT.SEVAC P.O.STAPH.AUR. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 563,20 563,20 0,00 I ALG, &nbsp
97142 H-AL BACT.SEVAC P.O.STREP.PNEU. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 1657,40 1657,40 0,00 I ALG, &nbsp
99684 H-AL DMX INJ+SMĚS ROZT. 10000 pnu 1 ks SEV CZ 519,00 519,00 0,00 I ALG, &nbsp
99682 H-AL DMX INJ+SMĚS ROZT. od 0,1 pnu 6 ks SEV CZ 408,30 408,30 0,00 I ALG, &nbsp
99683 H-AL DMX INJ+SMĚS ROZT. od 0,1 pnu 7 ks SEV CZ 1310,20 1310,20 0,00 I ALG, &nbsp
99803 H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH. inj 5 ml 10000 p SEV CZ 484,90 484,90 0,00 I ALG, &nbsp
17775 H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH. inj 1 x 1 ml 100 p SEV CZ 49,40 49,40 0,00 I ALG, &nbsp
17776 H-AL DMX SEVAC DEP.BYT.PR.OBOH. inj 1 x 3 ml 1000 p SEV CZ 61,40 61,40 0,00 I ALG, &nbsp
99681 H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH. inj 1 x 10000 p SEV CZ 970,00 970,00 0,00 I ALG, &nbsp
99680 H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH. inj 6 x 10 ml do 1000 p SEV CZ 359,00 359,00 0,00 I ALG, &nbsp
99679 H-AL DMX SEVAC INJ.BYT.PR.OBOH. inj 6 x 10 ml do 10000 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
24798 H-AL DMX SEVAC INJ.INDIV. inj 1 x 10 ml/1 0000 p SEV CZ 985,20 985,20 0,00 I ALG, &nbsp
60134 H-AL DMX SEVAC INJ.INDIV. inj 6 x 10 ml 0,1 p SEV CZ 1675,30 1675,30 0,00 I ALG, &nbsp
24797 H-AL DMX SEVAC INJ.INDIV. inj 7 x 10 ml SEV CZ 2173,30 2173,30 0,00 I ALG, &nbsp
98417 H-AL DMX SEVAC P.O.BP+ROZT. sol 1x 9 ml 10000 p SEV CZ 871,80 871,80 0,00 I ALG, &nbsp
98416 H-AL DMX SEVAC P.O.BP+ROZT. sol 6 x 9 ml od 1 p SEV CZ 1533,00 1533,00 0,00 I ALG, &nbsp
98415 H-AL DMX SEVAC P.O.BP+ROZT. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 808,30 808,30 0,00 I ALG, &nbsp
98414 H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH. sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 388,00 388,00 0,00 I ALG, &nbsp
98413 H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH. sol 6 x 9 ml od 1 p SEV CZ 1182,60 1182,60 0,00 I ALG, &nbsp
98412 H-AL DMX SEVAC P.O.BYT.PR.OBOH. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 485,00 485,00 0,00 I ALG, &nbsp
24799 H-AL DMX SEVAC P.O.INDIV. sol x 9 ml/10000 p SEV CZ 889,20 889,20 0,00 I ALG, &nbsp
60130 H-AL DMX SEVAC P.O.INDIV. sol 6 x 9 ml SEV CZ 1939,80 1939,80 0,00 I ALG, &nbsp
98432 H-AL DUST.SEVAC P.O.BYT.PR. sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 252,10 252,10 0,00 I ALG, &nbsp
98431 H-AL DUST.SEVAC P.O.BYT.PR. sol 6 x 9 ml od 1 p SEV CZ 466,40 466,40 0,00 I ALG, &nbsp
98430 H-AL DUST.SEVAC P.O.BYT.PR. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 388,00 388,00 0,00 I ALG, &nbsp
99696 H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH inj 1 x 10000 p SEV CZ 581,90 581,90 0,00 I ALG, &nbsp
99694 H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 951,20 951,20 0,00 I ALG, &nbsp
99695 H-AL DUSTS SEVAC INJ.BYT.PRACH inj 7 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1085,70 1085,70 0,00 I ALG, &nbsp
99723 H-AL INS.INJ.V+VOSÍ EX. 5000 pnu 1 ks SEV CZ 735,30 735,30 0,00 I ALG, &nbsp
99711 H-AL INS.INJ.VOSÍ+EL.EX. 5000 pnu 1 ks SEV CZ 282,40 282,40 0,00 I ALG, &nbsp
99712 H-AL INS.INJ.VOSÍ+ EX. od 0,05 pnu 6 ks SEV CZ 828,80 828,80 0,00 I ALG, &nbsp
99715 H-AL INS.SEVAC INJ.KOMÁŘÍ inj 6 x 10 ml od 0,05 p SEV CZ 987,90 987,90 0,00 I ALG, &nbsp
99716 H-AL INS.SEVAC INJ.KOMÁŘÍ inj 7 x 10 ml od 0,05 p SEV CZ 1260,90 1260,90 0,00 I ALG, &nbsp
99721 H-AL INS.SEVAC INJ.VČELÍ+VOSÍ EX. inj 6 x 10 ml od 0,05 p SEV CZ 775,90 775,90 0,00 I ALG, &nbsp
99722 H-AL INS.SEVAC INJ.VČELÍ+VOSÍ EX. inj 7 x 10 ml od 0,05 p SEV CZ 1726,20 1726,20 0,00 I ALG, &nbsp
99709 H-AL INS.SEVAC INJ.VČELÍ EXTR. inj 6 x 10 ml SEV CZ 898,10 898,10 0,00 I ALG, &nbsp
99710 H-AL INS.SEVAC INJ.VČELÍ EXTR. inj 7 x 10 ml SEV CZ 987,90 987,90 0,00 I ALG, &nbsp
99714 H-AL INS.SEVAC INJ.VOSÍ EXTR. inj 1 x 5000 p SEV CZ 1203,10 1203,10 0,00 I ALG, &nbsp
99713 H-AL INS.SEVAC INJ.VOSÍ EXTR. inj 7 x 10 ml SEV CZ 2696,90 2696,90 0,00 I ALG, &nbsp
98449 H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ+VOSÍ EX. sol 6 x 9 ml od 0,05 p SEV CZ 581,20 581,20 0,00 I ALG, &nbsp
98450 H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ+VOSÍ EX. sol 1 x 9 ml 5000 p SEV CZ 930,80 930,80 0,00 I ALG, &nbsp
98448 H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ+VOSÍ EX. sol 6 x 9 ml od 0,5 p SEV CZ 1939,80 1939,80 0,00 I ALG, &nbsp
98444 H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ EXTR. sol 1 x 9 ml 5000 p SEV CZ 233,20 233,20 0,00 I ALG, &nbsp
98442 H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ EXTR. sol 6 x 9 ml od 0,5 p SEV CZ 621,20 621,20 0,00 I ALG, &nbsp
98443 H-AL INS.SEVAC P.O.VČELÍ EXTR. sol 6 x 9 ml od 0,05 p SEV CZ 427,10 427,10 0,00 I ALG, &nbsp
98447 H-AL INS.SEVAC P.O.VOSÍ EXTR. sol 1 x 9 ml 5000 p SEV CZ 1939,80 1939,80 0,00 I ALG, &nbsp
98445 H-AL INS.SEVAC P.O.VOSÍ EXTR. sol 6 x 9 ml od 0,5 p SEV CZ 3549,50 3549,50 0,00 I ALG, &nbsp
98446 H-AL INS.SEVAC P.O.VOSÍ EXTR. sol 6 x 9 ml od 0,05 p SEV CZ 697,40 697,40 0,00 I ALG, &nbsp
99804 H-AL MIT.SEVAC DEP.SMĚS ROZTOČŮ inj 3 ml 100 p SEV CZ 406,80 406,80 0,00 I ALG, &nbsp
99805 H-AL MIT.SEVAC DEP.SMĚS ROZTOČŮ inj 5 ml 1000 p SEV CZ 757,00 757,00 0,00 I ALG, &nbsp
99806 H-AL MIT.SEVAC DEP.SMĚS ROZTOČŮ inj 5 ml 10000 p SEV CZ 2036,70 2036,70 0,00 I ALG, &nbsp
17777 H-AL MIT.SEVAC DEP.SMĚS ROZTOČŮ inj 1 x 1 ml 100 p SEV CZ 212,70 212,70 0,00 I ALG, &nbsp
17778 H-AL MIT.SEVAC DEP.SMĚS ROZTOČŮ inj 1 x 3 ml 1000 p SEV CZ 524,10 524,10 0,00 I ALG, &nbsp
99726 H-AL MIT.SEVAC INJ.SMĚS ROZTOČŮ inj 1 x 10000 p SEV CZ 1339,30 1339,30 0,00 I ALG, &nbsp
99724 H-AL MIT.SEVAC INJ.SMĚS ROZTOČŮ inj 5 x 10 ml SEV CZ 1358,00 1358,00 0,00 I ALG, &nbsp
99725 H-AL MIT.SEVAC INJ.SMĚS ROZTOČŮ inj 6 x 10 ml SEV CZ 1745,80 1745,80 0,00 I ALG, &nbsp
98453 H-AL MIT.SEVAC P.O.SMĚS ROZTOČŮ sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 1357,80 1357,80 0,00 I ALG, &nbsp
98452 H-AL MIT.SEVAC P.O.SMĚS ROZTOČŮ sol 6 x 9 ml od 1 p SEV CZ 2327,60 2327,60 0,00 I ALG, &nbsp
98451 H-AL MIT.SEVAC P.O.SMĚS ROZTOČŮ sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 815,10 815,10 0,00 I ALG, &nbsp
24800 H-AL MYCO SEVAC INJ.INDIV. inj 1x10 ml/10000 p SEV CZ 985,20 985,20 0,00 I ALG, &nbsp
60132 H-AL MYCO SEVAC INJ.INDIV. inj 6 x 10 ml 0,1 p SEV CZ 1940,20 1940,20 0,00 I ALG, &nbsp
99727 H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.KANDIDA inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1454,40 1454,40 0,00 I ALG, &nbsp
99733 H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PL.DOMO. inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 846,70 846,70 0,00 I ALG, &nbsp
99730 H-AL MYCO SEVAC INJ.SM.PLVENK. inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 930,80 930,80 0,00 I ALG, &nbsp
24801 H-AL MYCO SEVAC P.O.INDIV. sol 1 x 9 ml/10000 p SEV CZ 889,20 889,20 0,00 I ALG, &nbsp
60128 H-AL MYCO SEVAC P.O.INDIV. sol 6 x 9 ml SEV CZ 1939,80 1939,80 0,00 I ALG, &nbsp
98460 H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.DOMO. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 873,00 873,00 0,00 I ALG, &nbsp
98457 H-AL MYCO SEVAC P.O.SM.PL.VENK. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 898,10 898,10 0,00 I ALG, &nbsp
98454 H-AL MYCO SEVAC P.O.SM. KANDIDA sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 1745,60 1745,60 0,00 I ALG, &nbsp
99848 H-AL POL.DEP.ARTEM.V. 25000 pnu 1 ks SEV CZ 623,30 623,30 0,00 I ALG, &nbsp
99842 H-AL POL.DEP.SAMBUCT.N. 25000 pnu 1 ks SEV CZ 623,30 623,30 0,00 I ALG, &nbsp
99797 H-AL POL.INJ.ARTEM.MIX. od 0,1 pnu 5 ks SEV CZ 427,10 427,10 0,00 I ALG, &nbsp
98488 H-AL POL.POARTEM.MIX. od 1 pnu 6 ks SEV CZ 1381,80 1381,80 0,00 I ALG, &nbsp
98464 H-AL POL.PO JAR.SM. od 1 pnu 6 ks SEV CZ 1381,80 1381,80 0,00 I ALG, &nbsp
98467 H-AL POL.PO JAR.SM.P. od 1 pnu 6 ks SEV CZ 1381,80 1381,80 0,00 I ALG, &nbsp
98470 H-AL POL.PO PODZ.SM. od 1 pnu 6 ks SEV CZ 1381,80 1381,80 0,00 I ALG, &nbsp
98081 H-AL POL.PO POLL MIX. od 10 pnu 3 x 9 ml SEV CZ 110,70 110,70 0,00 I ALG, &nbsp
98494 H-AL POL.PO SM.TRAV II od 1 pnu 6 ks SEV CZ 1381,80 1381,80 0,00 I ALG, &nbsp
98476 H-AL POL.PO SM.TRAV l od 1 pnu 6 ks SEV CZ 1378,30 1378,30 0,00 I ALG, &nbsp
98485 H-AL POL.POTR.I+AR.M. od 1 pnu 6 ks SEV CZ 1381,80 1381,80 0,00 I ALG, &nbsp
98479 H-AL POL.PO TR.I+BE.P. od 1 pnu 6 ks SEV CZ 1381,80 1381,80 0,00 I ALG, &nbsp
98482 H-AL POL.PO TR.I+SA.N. od 1 pnu 6 ks SEV CZ 1381,80 1381,80 0,00 I ALG, &nbsp
99818 H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.ČAS. inj 5 ml 25000 p SEV CZ 639,80 639,80 0,00 I ALG, &nbsp
17781 H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.ČAS. inj 1 x 1 ml 250 p SEV CZ 42,60 42,60 0,00 I ALG, &nbsp
17782 H-AL POL.SEVAC DEP.JAR.SM.ČAS. inj 1 x 3 ml 2500 p SEV CZ 81,80 81,80 0,00 I ALG, &nbsp
17779 H-AL POL.SEVAC DEP.POLLMIX. inj 1 x 1 ml 250 p SEV CZ 42,60 42,60 0,00 I ALG, &nbsp
17780 H-AL POL.SEVAC DEP.POLLMIX. inj 1 x 3 ml 2500 p SEV CZ 81,80 81,80 0,00 I ALG, &nbsp
99812 H-AL POL.SEVAC DEP.POLLMIX. inj 5 ml 25000 p SEV CZ 600,70 600,70 0,00 I ALG, &nbsp
99824 H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNÍ inj 5 ml 25000 p SEV CZ 765,80 765,80 0,00 I ALG, &nbsp
17783 H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNÍ inj 1 x 1 ml 250 p SEV CZ 42,60 42,60 0,00 I ALG, &nbsp
17784 H-AL POL.SEVAC DEP.SM.PODZIMNÍ inj 1 x 3 ml 2500 p SEV CZ 81,80 81,80 0,00 I ALG, &nbsp
99830 H-AL POL.SEVAC DEP.SMÉS TRÁV l inj 5 ml 25000 p SEV CZ 639,80 639,80 0,00 I ALG, &nbsp
17785 H-AL POL.SEVAC DEP.SMÉS TRÁV l inj 1 x 1 ml 250 p SEV CZ 42,60 42,60 0,00 I ALG, &nbsp
17786 H-AL POL.SEVAC DEP.SMÉS TRÁV l inj 1 x 3 ml 2500 p SEV CZ 81,80 81,80 0,00 I ALG, &nbsp
99799 H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX. inj 4 x 10 ml od 10 p SEV CZ 1260,90 1260,90 0,00 I ALG, &nbsp
99798 H-AL POL.SEVAC INJ.ARTEMIS.MIX. inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1260,90 1260,90 0,00 I ALG, &nbsp
60133 H-AL POL.SEVAC INJ.INDIV. inj 6 x 10 ml 0,1 p SEV CZ 1156,00 1156,00 0,00 I ALG, &nbsp
99742 H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.ČASNÍ inj 4 x 10 ml od 10 p SEV CZ 1085,40 1085,40 0,00 I ALG, &nbsp
99740 H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.ČASNÍ inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 775,90 775,90 0,00 I ALG, &nbsp
99741 H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.ČASNÍ inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1203,10 1203,10 0,00 I ALG, &nbsp
99746 H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDNÍ inj 4 x 10 ml od 10 p SEV CZ 1131,50 1131,50 0,00 I ALG, &nbsp
99744 H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDNÍ inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 951,20 951,20 0,00 I ALG, &nbsp
99745 H-AL POL.SEVAC INJ.JAR.SM.POZDNÍ inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1203,10 1203,10 0,00 I ALG, &nbsp
99750 H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYLŮ inj 4 x 10 ml od 10 p SEV CZ 1551,80 1551,80 0,00 I ALG, &nbsp
99748 H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYLŮ inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 815,10 815,10 0,00 I ALG, &nbsp
99749 H-AL POL.SEVAC INJ.PODZ.SM.PYLŮ inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1203,10 1203,10 0,00 I ALG, &nbsp
99754 H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT. inj 1 x 5 + 3 x10 ml SEV CZ 456,20 456,20 0,00 I ALG, &nbsp
99752 H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT. inj 3 x 5 + 2 x10 ml SEV CZ 193,90 193,90 0,00 I ALG, &nbsp
99753 H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT. inj 3 x 5 + 3 x10 ml SEV CZ 474,70 474,70 0,00 I ALG, &nbsp
99756 H-AL POL.SEVAC INJ.POLLIN.MIXT. inj 10-100 p/10 ml SEV CZ 68,30 68,30 0,00 I ALG, &nbsp
99790 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART. inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1225,20 1225,20 0,00 I ALG, &nbsp
99792 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+ART.M inj 1 x 10000 p SEV CZ 691,90 691,90 0,00 I ALG, &nbsp
99779 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P inj 4 x 10 ml od 10 p SEV CZ 1145,00 1145,00 0,00 I ALG, &nbsp
99777 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 847,40 847,40 0,00 I ALG, &nbsp
99778 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BE.P inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1526,60 1526,60 0,00 I ALG, &nbsp
99787 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+A inj 4 x 10 ml od 10 p SEV CZ 1131,50 1131,50 0,00 I ALG, &nbsp
99785 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+A inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 847,40 847,40 0,00 I ALG, &nbsp
99786 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+BR+A inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1203,10 1203,10 0,00 I ALG, &nbsp
99783 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM. inj 4 x 10 ml od 10 p SEV CZ 1131,50 1131,50 0,00 I ALG, &nbsp
99781 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM. inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 847,40 847,40 0,00 I ALG, &nbsp
99782 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.T.I+SAM. inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1225,20 1225,20 0,00 I ALG, &nbsp
99775 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV l inj 4 x 10 ml od 10 p SEV CZ 1131,50 1131,50 0,00 I ALG, &nbsp
99773 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV l inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1077,70 1077,70 0,00 I ALG, &nbsp
99774 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV l inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1203,10 1203,10 0,00 I ALG, &nbsp
99795 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II inj 4 x 10 ml od 10 p SEV CZ 1260,90 1260,90 0,00 I ALG, &nbsp
99793 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II inj 5 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1077,70 1077,70 0,00 I ALG, &nbsp
99794 H-AL POL.SEVAC INJ.SM.TRAV II inj 6 x 10 ml od 0,1 p SEV CZ 1339,30 1339,30 0,00 I ALG, &nbsp
98489 H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIX. sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 1257,30 1257,30 0,00 I ALG, &nbsp
98487 H-AL POL.SEVAC P.O.ARTEMIS.MIX. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
60129 H-AL POL.SEVAC P.O.INDIV. sol 6 x 9 ml SEV CZ 2155,40 2155,40 0,00 I ALG, &nbsp
98465 H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.ČASNÍ sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98463 H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.ČASNÍ sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98468 H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZDNÍ sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98466 H-AL POL.SEVAC P.O.JAR.SM.POZDNÍ sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98471 H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYLŮ sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98469 H-AL POL.SEVAC P.O.PODZ.SM.PYLŮ sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98474 H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIX. sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 553,00 553,00 0,00 I ALG, &nbsp
98473 H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIX. sol 6 x 9 ml od 1 p SEV CZ 1182,70 1182,70 0,00 I ALG, &nbsp
98472 H-AL POL.SEVAC P.O.POLL.MIX. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 524,10 524,10 0,00 I ALG, &nbsp
98486 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+ART. sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 1163,80 1163,80 0,00 I ALG, &nbsp
98484 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+ART. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 970,00 970,00 0,00 I ALG, &nbsp
98491 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+A sol 6 x 9 ml od 1 p SEV CZ 2514,50 2514,50 0,00 I ALG, &nbsp
98490 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+BR+A sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98483 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+SAM. sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 1257,30 1257,30 0,00 I ALG, &nbsp
98481 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.T.I+SAM. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98480 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE. sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 987,90 987,90 0,00 I ALG, &nbsp
98478 H-AL POL.SEVAC P.O.SM.TR.I+BE. sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98477 H-AL POL.SEVAC P.O.SMÉS TRÁV l sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98495 H-AL POL.SEVAC P.O.SMÉS TRÁV l sol 1 x 9 ml 10000 p SEV CZ 880,70 880,70 0,00 I ALG, &nbsp
98475 H-AL POL.SEVAC P.O.SMÉS TRÁV l sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
98493 H-AL POL.SEVAC P.O.SMÉS TRÁV l sol 6 x 9 ml od 0,1 p SEV CZ 678,80 678,80 0,00 I ALG, &nbsp
99755 H-AL POLENS INJ POLINARE MIXTUM inj 10000 p SEV CZ 360,70 360,70 0,00 I ALG, &nbsp
24804 H-AL POLL.SEVAC INJ.INDIV. inj 1 x 10 ml/10000 p SEV CZ 790,40 790,40 0,00 I ALG, &nbsp
24803 H-AL POLL.SEVAC INJ.INDIV. inj 4 x 10 ml SEV CZ 1185,50 1185,50 0,00 I ALG, &nbsp
24802 H-AL POLL.SEVAC INJ.INDIV. inj 5 x 10 ml SEV CZ 889,20 889,20 0,00 I ALG, &nbsp
24805 H-AL POLL.SEVAC P.O.INDIV. sol 1 x 9 ml/10000 p SEV CZ 889,20 889,20 0,00 I ALG, &nbsp
44191 PHOSTAL inj 1 x 5 ml SLG F 2008,40 2008,40 0,00 I ALG, &nbsp
44190 PHOSTAL inj 4 x 5 ml SLG F 2391,00 2391,00 0,00 I ALG, &nbsp
93786 POLLINEX inj 3 x 0,5 ml BRH GB 1260,50 1260,50 0,00 I ALG, &nbsp
28134 POLLINEX RYE inj 3 x 0,5 ml/2 ku SKB GB 4315,70 4315,70 0,00 I ALG, &nbsp
28135 POLLINEX RYE 300UT+800UT+2KU inj 3 x 0,5 ml SKB GB 3595,40 3595,40 0,00 I ALG, &nbsp
28130 POLLINEX TREE inj 3 x 0,5 ml/2 ku SKB GB 4315,70 4315,70 0,00 I ALG, &nbsp
28131 POLLINEX TREE 300UT+800UT+2KU inj 3 x 0,5 ml SKB GB 3595,40 3595,40 0,00 I ALG, &nbsp
56796 STALORAL sol 2 x 10 ml SLG F 2391,00 2391,00 0,00 I ALG, &nbsp
56795 STALORAL sol 4 x 10 ml SLG F 2391,00 2391,00 0,00 I ALG, &nbsp
94078 SINFEMIX plv 1 x 250 g IMA SK 603,00 603,00 0,00 I PED, &nbsp
88063 SINFENAL plv 1 x 250 g IMA SK 492,60 492,60 0,00 I PED, &nbsp
24690 ALTIAZEM RR cps ret 20 x180 mg LUS 1 272,70 132,00 140,70 S , &nbsp
12163 GYRAMID tbl fc 6 x 200 mg PDA D 257,60 100,70 157,00 S , &nbsp
12164 GYRAMID tbl fc 28 x 400 mg PDA D 1065,70 939,40 126,30 S , &nbsp
94121 GYRAMID tbl fc 14 x 400 mg PDA D 532,90 469,70 63,20 S , &nbsp
26477 PROMESULF gtt oph 10 ml XUN SK 36,60 36,60 0,00 I , &nbsp
91712 GARASONE gtt oph 5 ml SCH B 88,50 72,75 15,75 S OPH,ORL, &nbsp

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 29/2000 Z. z.

AT NÁZOV DOPLNOK VÝR. STÁT PCL ÚZP PAC PRESK. OBM. POZN.
61170 MIXTARD 10 NOVOLET inj 5 x 3 ml/300 mj NOO DK 1953,50 1953,50 0,00 I DIA,PED,END,INT, &nbsp
25761 VENOFER inj 5 x 5 ml/100 mg VIF CH 1043,60 1043,60 0,00 A , &nbsp
66617 INFUSIO ELECTROLC.NA.LACT.+GL inf 1 x 500 ml CIV CZ 60,40 60,40 0,00 A , &nbsp
96889 COMPOUND SODIUM LACTATE inf 1x1000 ml BME D 63,80 63,80 0,00 A , &nbsp
91480 ISOKET 5 tbl 50 x 5 mg SWP D 123,80 22,90 100,90 S , &nbsp
91485 ISOKET RETARD 40 tbl ret 100 x 40 mg SWP D 672,00 320,00 352,00 S , &nbsp
91667 MIRETILAN cps 30 x 5 mg SLO SK 210,70 21,00 189,70 S , &nbsp
27803 ZENAPAX inf 1 x 25 mg/5 ml HLR CH 17002,10 17002,10 0,00 A &nbsp rev.lekár
27804 ZENAPAX inf 3 x 25 mg/5 ml HLR CH 49996,20 49996,20 0,00 A &nbsp rev.lekár
02789 INDOMETACINUM sup 5 x 100 mg CHN H 22,80 18,50 4,30 S REU,ORT, &nbsp
15535 MYOGIT 50 tbl ent 20 x 50 mg XPF D 69,60 69,60 0,00 I , &nbsp
15532 MYOGIT RETARD tbl ret 20 x 100 mg XPF D 157,70 140,00 17,70 S , &nbsp
98108 NAKLOFEN tbl 20 x 50 mg KRK SLO 86,00 70,00 16,00 S , &nbsp
98111 NAKLOFEN RETARD tbl 20 x 100 mg KRK SLO 229,00 140,00 89,00 S , &nbsp
70418 CROMOBENE gtt oph 10 ml MCK D 134,10 60,00 74,10 S OPH,ALG, &nbsp
N05AX08 Risperidón p.o. &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp DDD:5,00 mg ÚZP:146,50
15812 RISPERDAL tbl 60 x 1 mg JAN D 1756,10 1756,10 0,00 I PSY, &nbsp
15813 RISPERDAL tbl 20 x 2 mg JAN D 1170,70 1170,70 0,00 I PSY, &nbsp
15814 RISPERDAL tbl 60 x 2 mg JAN D 3512,20 3512,20 0,00 I PSY, &nbsp
15815 RISPERDAL tbl 20 x 3 mg JAN D 1756,10 1756,10 0,00 I PSY, &nbsp
15816 RISPERDAL tbl 60 x 3 mg JAN D 5268,30 5268,30 0,00 I PSY, &nbsp
15818 RISPERDAL tbl 60 x 4 mg JAN D 7024,50 7024,50 0,00 I PSY, &nbsp
15811 RISPERDAL tbl 20 x 1 mg JAN D 585,40 585,40 0,00 I PSY, &nbsp
15817 RISPERDAL tbl 20 x 4 mg JAN D 2342,90 2342,90 0,00 I PSY, &nbsp

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 29/2000 Z. z.

AT NÁZOV DOPLNOK VÝR. ŠTÁT PCL ÚZP PAC PRESK. OBM. POZN.
96639 ACTAL tbl 24 x 360 mg SWG GB 59,10 59,10 0,00 I , &nbsp
24692 DOLICOCCIL 1000 gra 5 x 1 g LDS F 128,50 128,50 0,00 I , &nbsp
18455 TAZOCIN inj sic 1 x 4,5 g LED USA 1003,00 1003,00 0,00 I , &nbsp
18669 GYRABLOCK tbl fc 50 x 400 mg MOE CY 646,00 76,05 569,95 S , &nbsp
18670 GYRABLOCK tbl fc 100 x 400 mg MOE CY 1267,50 76,05 1191,45 S , &nbsp
18671 GYRABLOCK tbl fc 500 x 400 mg MOE CY 6112,50 76,05 6036,45 S , &nbsp
18672 GYRABLOCK tbl fc1000 x 400 mg MOE CY 11926,60 76,05 11850,55 S , &nbsp
15808 PANADOL EXTRA tbl eff 12 SBH GB 92,60 0,00 92,60 S , &nbsp
44304 RESPICUR 200 cps ret 20 x 200 mg BGL D 61,40 61,40 0,00 I , &nbsp
44306 RESPICUR 300 cps ret 20 x 300 mg BGL D 83,60 83,60 0,00 I , &nbsp
44308 RESPICUR 400 cps ret 20 x 400 mg BGL D 111,30 111,30 0,00 I , &nbsp

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 29/2000 Z. z.

AT NÁZOV DOPLNOK VÝR. ŠTÁT PCL ÚZP PAC PRESK. OBM. POZN.
93582 ANACID 5ML sus 30 x 5 ml GNO CZ 63,60 36,00 27,60 S , &nbsp
96854 MAALOX tbl 40 RRO F 66,40 48,80 17,60 S , &nbsp
18519 RECTODELT sup 6 x 30 mg TRM D 160,80 156,60 4,20 S GIT.INT, &nbsp
02420 PANCREOLAN FORTE tbl ent 30 x 220 mg LEC CZ 70,90 43,20 27,70 S , &nbsp
26528 KREON 25000 cps 20 SYF D 294,90 290,00 4,90 S GIT,INT,PED ind.obm.
67459 ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE tbl eff 20 DBS D 93,70 80,00 13,70 S NEF ind.obm.
67460 ADDITIVA VITAMIN C ZITRONE tbl eff 10 DBS D 48,10 40,00 8,10 S NEF ind.obm.
76219 BIOVITAL VITAMIN C 500 tbl mnd 20 RRO D 107,10 40,00 67,10 S NEF ind.obm.
97402 SORBIFER DURULES tbl fc 50 x 100 mg EGI H 147,50 147,50 0,00 I , &nbsp
07399 BALMANDOL OLEJ ole 1 x 225 ml/300 mg SEG CH 235,20 202,50 32,70 S DER, &nbsp
00755 CHLOROPHYLLUM SPRAY aer 62 g GNO CZ 64,20 21,70 42,50 S , &nbsp
24880 PAMYCON NA PRÍPRAVU KVAPIEK plv 1 x 1 BTA SK 34,00 33,00 1,00 S , &nbsp
24882 PAMYCON NA PRÍPRAVU ST.R. plv 10 x 1 BTA SK 340,00 330,00 10,00 S , &nbsp
27474 TANTUM ROSA plv 10 MCI CZ 218,90 106,00 112,90 S GYN, &nbsp
27974 CYCLO-PREMELLA tbl 1 x 28 WYE IRL 330,50 194,10 136,40 S GYN,END,REU,INT, &nbsp
27975 CYCLO-PREMELLA tbl 3 x 28 WYE IRL 858,10 582,40 275,70 S GYN,END,REU,INT, &nbsp
87738 DIANE-35 drg 1 x 21 SAG D 251,00 115,50 135,50 S GYN,END,DER ind.obm.
87739 DIANE-35 drg 3 x 21 SAG D 715,20 346,50 368,70 S GYN,END,DER ind.obm.
87740 DIANE-35 drg 6 x 21 SAG D 1355,00 693,00 662,00 S GYN,END,DER ind.obm.
75816 CAVERJECT inj sic 1 ml 20 rg/ml UPJ B 728,30 330,00 398,30 S SEX,URO, &nbsp
02677 OXACILIN LÉČIVA cps 60 x 250 mg LEX CZ 296,20 277,50 18,70 S , &nbsp
76201 PROSTAPHLIN cps 40 x 500 mg BMS I 391,80 370,00 21,80 S , &nbsp
93859 DIFLUCAN cps 7 x 50 mg PFI F 1500,70 1008,90 491,80 S &nbsp ind.obm.
85534 PNEUMO 23 inj 1 x 0,5 ml + striek. PMX F 437,70 437,70 0,00 I &nbsp ind.zoz.
94991 FSME-IMMUN inj 100 x 0,5 ml IMM A 50462,70 50462,70 0,00 A &nbsp ind.zoz., RL
94990 FSME-IMMUN inj 10 x 0,5 ml IMM A 5046,20 5046,20 0,00 A &nbsp ind.zoz., RL
69030 ROFERON-A INJ.LIEK. inj sic 1 x 4,5 mu + sol HLR CH 1489,20 1489,20 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
27099 ROFERON-A INJ.LIEK. inj 1 x 18 mu/1 ml HLR CH 4176,10 4176,10 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
94520 ROFERON-A INJ.LIEK. inj sic 1 x 18 mu/3 ml HLR CH 4620,10 4620,10 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
94134 ROFERON-A INJ.LIEK. inj sic 1 x 3 mu + sol HLR CH 1069,10 1069,10 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
94519 ROFERON-A INJ.LIEK. inj sic 1 x 9 mu + sol HLR CH 2672,80 2672,80 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26779 ROFERON-A INJ.STRIEK. inj 1 x 3 mu/0,5 ml HLR CH 966,40 966,40 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26780 ROFERON-A INJ.STRIEK. inj 1 x 4,5 mu/0,5 ml HLR CH 1346,00 1346,00 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26781 ROFERON-A INJ.STRIEK. inj 1 x 6 mu/0,5 ml HLR CH 1725,70 1725,70 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26782 ROFERON-A INJ.STRIEK. inj 1 x 9 mu/0,5 ml HLR CH 2415,90 2415,90 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
15713 INTRON A inj sic 10 mu SCH IRL 3304,30 3304,30 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
15714 INTRON A inj sic 3 mu SCH IRL 1102,00 1102,00 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
15715 INTRON A inj sic 5 mu SCH IRL 1691,00 1691,00 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26762 INTRON A kit 1 x 10 mu SCH IRL 3270,70 3270,70 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26760 INTRON A kit 1 x 3 mu SCH IRL 1111,10 1111,10 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26761 INTRON A kit 1 x 5 mu SCH IRL 1700,60 1700,60 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26768 INTRON A kit 30 x 10 mu SCH IRL 98119,20 98119,20 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26766 INTRON A kit 30 x 3 mu SCH IRL 33334,50 33334,50 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26767 INTRON A kit 30 x 5 mu SCH IRL 51016,10 51016,10 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26765 INTRON A kit 6 x 10 mu SCH IRL 19623,80 19623,80 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26763 INTRON A kit 6 x 3 mu SCH IRL 6667,00 6667,00 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
26764 INTRON A kit 6 x 5 mu SCH IRL 10203,30 10203,30 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
93101 WELLFERON inj 1 x1 ml/10 mu BWE GB 3886,50 3886,50 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
93100 WELLFERON inj 1 x 1 ml/3 mu BWE GB 1208,50 1208,50 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
25776 WELLFERON inj 1 x 1 ml/ mu GLA GB 1644,20 1644,20 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
27698 AVONEX inj sic 4 x 6 mu SDU NL 45096,40 45096,40 0,00 A NEU ind.obm.,RL
75861 FRONE 1MU inj sic 3 x 1 mu + 3 x sol SRO I 4072,50 4072,50 0,00 A NEU ind.obm.,RL
75862 FRONE 3MU inj sic 1 x 3 mu + 1 x sol SRO I 4259,60 4259,60 0,00 A NEU ind.obm.,RL
75863 FRONE 3MU inj sic 3 x 3 mu + 3 x sol SRO I 12638,50 12638,50 0,00 A NEU ind.obm.,RL
25931 MOVALIS tbl 20 x15 mg BOE D 475,50 340,00 135,50 S NEU,REU,ORT,INT, &nbsp
25930 MOVALIS tbl 20 x 7,5 mg BOE D 348,20 170,00 178,20 S NEU,REU,ORT,INT, &nbsp
12864 AULIN sus ora 200 ml MCI CZ 337,80 195,00 142,80 S REU,ORT,INT,NEU,PED ind.obm.
12898 AULIN sus ora 60 ml MCI CZ 118,50 58,50 60,00 S REU,ORT,INT,NEU,PED ind.obm.
12909 MESULID sus oral x 100 ml HLS SW 168,80 97,50 71,30 S REU,ORT,INT,NEU,PED ind.obm.
12910 MESULID sus oral x 120 ml HLS SW 202,70 117,00 85,70 S REU,ORT,INT,NEU,PED ind.obm.
12911 MESULID sus ora 1 x 200 ml HLS SW 337,80 195,00 142,80 S REU,ORT,INT,NEU,PED ind.obm.
12908 MESULID sus ora 1 x 60 ml HLS SW 101,50 58,50 43,00 S REU,ORT,INT,NEU,PED ind.obm.
75241 BOTOX inj sic 100 ui ALL USA 15333,70 15333,70 0,00 A NEU,OPH,GIT, &nbsp
97456 DYSPORT inj sic 2 x 500 ui POT GB 29767,90 29767,90 0,00 A NEU,OPH,GIT, &nbsp
87130 ALLERGODIL spr nas 1 x 10 ml/10 mg ASD D 309,10 299,90 9,20 S ALG,ORL,TRN, &nbsp
99339 PINOSOL gtt nas 10 ml ŠLE SK 24,00 10,00 14,00 S , &nbsp
87899 BERODUAL aer dos 15 ml 300 df BOE D 309,30 275,00 34,30 S ALG,TRN, &nbsp
18531 SOLMUCOL sir 1 x 180 ml IBS CH 157,50 77,80 79,70 S TRN,ALG,INT,PED, &nbsp
18532 SOLMUCOL sir 1 x 90 ml IBS CH 124,30 38,90 85,40 S TRN,ALG,INT,PED, &nbsp
94921 AMBROBENE sir 100 ml 15 mg/5 ml MCK D 61,60 61,60 0,00 I TRN,ALG,PED, &nbsp
94920 AMBROBENE sol 100 ml 7,5 mg/ ml MCK D 82,10 65,00 17,10 S TRN,ALG,PED, &nbsp
94919 AMBROBENE sol 40 ml 7,5 mg/ ml MCK D 45,90 26,00 19,90 S TRN,ALG,PED, &nbsp
24766 AMBROXOL AL TROPFEN gtt 100 ml 7,5 mg/ ml APA D 90,20 65,00 25,20 S TRN,ALG,PED, &nbsp
24765 AMBROXOL AL TROPFEN gtt 50 ml 7,5 mg/ ml APA D 56,30 32,50 23,80 S TRN,ALG,PED, &nbsp
91795 BRONCHOPRONT gtt 100 ml 7,5 mg/1 ml MAC D 175,60 95,20 80,40 S TRN,ALG,PED, &nbsp
91794 BRONCHOPRONT gtt 50 ml 7,5 mg/1 ml MAC D 101,50 47,60 53,90 S TRN,ALG,PED, &nbsp
91793 BRONCHOPRONT sir 100 ml 15 mg/1 ml MAC D 97,20 97,20 0,00 I TRN,ALG,PED, &nbsp
97585 DIGNOBROXOL sol 100 ml 7,5 mg/1 ml LUI D 262,40 65,00 197,40 S TRN,ALG,PED, &nbsp
97584 DIGNOBROXOL sol 50 ml 7,5 mg/1 ml LUI D 117,70 32,50 85,20 S TRN,ALG,PED, &nbsp
85804 MUCOSOLVAN sir 100 ml BOE D 58,10 58,10 0,00 I TRN,ALG,PED, &nbsp
25629 MUCOSOLVAN sol 50 ml 15 mg/2 ml BOE D 58,10 32,50 25,60 S TRN,ALG,PED, &nbsp
97452 SOLVOLAN sir 100 ml/300 mg KRK SLO 38,10 19,50 18,60 S TRN,ALG,PED, &nbsp
25719 JODID DRASELNÝ gtt oph 10ml 1 % XUN SK 33,30 33,30 0,00 I , &nbsp
25720 JODID DRASELNÝ gtt oph 10ml 3% XUN SK 33,90 33,90 0,00 I , &nbsp
48537 JODID DRASELNÝ gtt oph 2%10ml XUN SK 33,60 33,60 0,00 I , &nbsp
15770 COLLYRIUM KALII & NATRII IODATI gtt oph 10 g (ČSL 4) VUL SK 34,30 34,30 0,00 I , &nbsp
18356 COLLYRIUM KALII & NATRII IODATI gtt oph 20 g (ČSL 4) VUL SK 56,90 56,90 0,00 I , &nbsp
15769 COLLYRIUM KALII IODATI 2 % gtt oph 10 g (ČSL 4) VUL SK 26,00 26,00 0,00 I , &nbsp
18357 COLLYRIUM KALII IODATI 2 % gtt oph 20 g (ČSL 4) VUL SK 40,70 40,70 0,00 I , &nbsp
15766 COLLYRIUM PILOCARP.CHLORATOI 1 % gtt oph 10 ml (ČSL 4) VUL SK 46,80 46,80 0,00 I , &nbsp
18358 COLLYRIUM PILOCARP.CHLORATI 1 % gtt oph 20 ml (ČSL 4) VUL SK 80,20 80,20 0,00 I , &nbsp
15767 COLLYRIUM PILOCARP.CHLORATI 2 % gtt oph 10 ml (ČSL 4) VUL SK 62,40 62,40 0,00 I , &nbsp
18359 COLLYRIUM PILOCARP.CHLORATI 2 % gtt oph 20 ml (ČSL 4) VUL SK 121,50 121,50 0,00 I , &nbsp
24452 INSTILLATIO ALUM.ACET. TARTAR. gttl x 250 g VUL SK 208,70 208,70 0,00 I , &nbsp
15777 INSTILLATIO ALUM.ACET.TARTAR. gtt 10 ml (ČSL 4) VUL SK 20,90 20,90 0,00 I , &nbsp
18362 INSTILLATIO ALUM.ACET.TARTAR. gtt 20 ml (ČSL 4) VUL SK 29,90 29,90 0,00 I , &nbsp
00723 PEDROLON gtt 10 ml GNO CZ 61,00 20,00 41,00 S , &nbsp
25716 JODID DRASELNÝ A SODNÝ gtt oph 10 ml 1 % XUN SK 33,60 33,60 0,00 I , &nbsp
25717 JODID DRASELNÝ A SODNÝ gtt oph 10 ml 3 % XUN SK 34,70 34,70 0,00 I , &nbsp
48536 JODID DRASELNÝ A SODNÝ gtt oph 10 ml 2 % XUN SK 34,10 34,10 0,00 I , &nbsp
97879 CINNABENE cps 20 x 75 mg MC D 73,60 33,30 40,30 S , &nbsp
57564 VIRACEPT per. prášok 144 g GLI GB 2295,60 2295,60 0,00 A INF ind.obm.
57566 VIRACEPT tbl 270 x 250 mg GLI GB 21573,80 21573,80 0,00 A INF ind.obm.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 29/2000 Z. z.

AT NÁZOV DOPLNOK VÝR. ŠTÁT PCL ÚZP PAC PRESK. OBM. POZN.
93043 TUMS CITRÓNOVÁ PRÍCHUŤ tbl 120 SBH GB 170,00 60,00 110,00 S , &nbsp
24887 TUMS tbl 120 SBH GB 175,00 60,00 115,00 S , &nbsp
24886 TUMS tbl 60 SBH GB 102,40 30,00 72,40 S , &nbsp
93042 TUMS CITRÓNOVÁ PRÍCHUŤ tbl 60 SBH GB 103,30 30,00 73,30 S , &nbsp
24885 TUMS tbl 15 SBH GB 29,20 7,50 21,70 S , &nbsp
93041 TUMS CITRÓNOVÁ PRÍCHUŤ tbl 30 SBH GB 62,10 15,00 47,10 S , &nbsp
93547 GASTROZEM tbl 20 x 25 mg ALK MAC 46,90 40,00 6,90 S GIT, &nbsp
03667 BACTISUBTIL cps16 GAL YU 72,70 9,20 63,50 S PED,GIT, &nbsp
00616 THIAMIN LÉČIVA inj 10 x 2 ml/100 mg LEX CZ 147,90 110,00 37,90 S , &nbsp
19569 VITAMÍN B 1 FORTE inj10 x 1 ml/25 mg POL PL 41,50 27,50 14,00 S , &nbsp
03539 VITAMÍN C tbl fc 40 x 100 mg PMM BG 21,40 21,40 0,00 I NEF ind.obm.
15855 VITAMÍN C PLIVA tbl eff 10 x 1 g PLI CHO 61,00 61,00 0,00 I NEF ind.obm.
83116 SPONGOSTAN ANAL spn 20 FER DK 2257,40 1748,40 509,00 S , &nbsp
83117 SPONGOSTAN ANAL spn 5 FER DK 637,20 438,00 199,20 S , &nbsp
83118 SPONGOSTAN DENTAL spn 24 FER DK 287,10 87,60 199,50 S , &nbsp
97402 SORBIFER DURULES tbl fc 50 x 100 mg EGI H 147,50 147,50 0,00 I , &nbsp
00643 VITAMÍN B12 LÉČIVA inj 5 x 1 ml/1000 rg LEX CZ 67,10 67,10 0,00 I HEM,NEU,INT,OPH,INF,PED, &nbsp
67317 TRACUTIL inf 5 x 10 ml BME CH 456,50 456,50 0,00 A , &nbsp
94922 ADDAMEL N I.V.NUTRITION inf 10 x 10 ml KBP S 854,30 854,30 0,00 A , &nbsp
60548 ECODUREX tbl 100 (10 x 10) ECO CH 511,60 170,00 341,60 S , &nbsp
60547 ECODUREX tbl 20 ECO CH 147,30 34,00 113,30 S , &nbsp
88088 ERSILAN gtt 50 ml GNO CZ 46,50 15,00 31,50 S , &nbsp
90570 LAEVADOSIN BUC TBL tbl 50 LAE A 233,10 166,70 66,40 S , &nbsp
90569 LAEVADOSIN BUC TBL tbl 25 LAE A 125,00 83,30 41,70 S , &nbsp
86042 HEPARIN AL SALBE 30000 ung 100 g APA D 87,30 50,00 37,30 S , &nbsp
86044 HEPARIN AL GEL 30000 gél 100 g APA D 87,30 50,00 37,30 S , &nbsp
86041 HEPARIN AL SALBE 30000 ung 40 g APA D 35,10 20,00 15,10 S , &nbsp
86043 HEPARIN AL GEL 30000 gél 40 g APA D 35,10 20,00 15,10 S , &nbsp
26007 LIOTON gél 50 g MEN I 163,60 25,00 138,60 S , &nbsp
88745 CORETON tbl obd 50 x 100 mg SLO SK 227,80 83,30 144,50 S , &nbsp
94031 VASOSAN P plv 400 g CBW D 1188,20 1188,20 0,00 I INT,GIT,CHI ind.obm.
94033 VASOSAN S plv 400 g CBW D 1188,20 1188,20 0,00 I INT,GIT,CHI ind.obm.
94030 VASOSAN P plv 30 g CBW D 106,80 96,40 10,40 S INT,GIT,CHI ind.obm.
94032 VASOSAN S plv 30 g CBW D 106,80 96,40 10,40 S INT,GIT,CHI ind.obm.
94483 CYCLOVIR crm 1 x 5 g 5 % CAD IND 296,60 296,60 0,00 I INF,DER, &nbsp
26375 BELOGENT crm 1 x 30 g BLU CHO 105,30 87,00 18,30 S , &nbsp
26377 BELOGENT ung 1 x 30 g BLU CHO 105,30 87,00 18,30 S , &nbsp
97021 BETACORTON CREME crm 1 x 20 g SEG CH 90,20 80,00 10,20 S DER, &nbsp
03742 RETIN A Iiq 15 ml 0,1% CIL CH 198,60 60,00 138,60 S DER, &nbsp
75032 AKNEFUG-OXID 10 % gél 1 x 40 g WOL D 339,00 64,00 275,00 S DER, &nbsp
62362 DALACIN crm vag UPJ USA 699,50 699,50 0,00 I GYN, &nbsp
96348 PRESOMEN 0,6 COMPOSITUM drg 1 x 21 KCH D 239,60 145,60 94,00 S GYN,END,REU,INT, &nbsp
01746 FEMOSTON 2/10 tbl obd 1 x 28 SDU NL 323,10 194,10 129,00 S GYN,END,REU,INT, &nbsp
76485 HYTRIN STARTÉR PACK tbl 14(7 x 1 mg + 7 x 2 mg) ABB GB 110,80 110,80 0,00 I URO ind.obm.
76486 HYTRIN 2 MG tbl 28 x 2 mg ABB GB 327,50 295,70 31,80 S URO ind.obm.
76487 HYTRIN 5 MG tbl 28 x 5 mg ABB GB 818,70 739,20 79,50 S URO ind.obm.
25896 PROSTAKAN MONO cps 120 SCE D 1094,00 792,00 302,00 S URO,NEF, &nbsp
25895 PROSTAKAN MONO cps 60 SCE D 595,90 396,00 199,90 S URO,NEF, &nbsp
98186 CAPISTAN tbl 60 PFB F 626,70 396,00 230,70 S URO,NEF, &nbsp
25893 PROSTAKAN FORTE cps 120 SCE D 1307,20 792,00 515,20 S URO,NEF, &nbsp
25892 PROSTAKAN FORTE cps 60 SCE D 711,50 396,00 315,50 S URO,NEF, &nbsp
26158 CAPISTAN 160 MG cps 60 PFB F 1252,10 396,00 856,10 S URO.NEF, &nbsp
62550 INTRAGLOBIN F inj 1 x 5 ml BTP D 922,20 922,20 0,00 A &nbsp ind.obm.
62551 INTRAGLOBIN F inj 1 x 10 ml BTP D 1106,60 1106,60 0,00 A &nbsp ind.obm.
62552 INTRAGLOBIN F inf 1 x 20 ml BTP D 1844,30 1844,30 0,00 A &nbsp ind.obm.
62553 INTRAGLOBIN F inf 1 x 50 ml BTP D 3688,60 3688,60 0,00 A &nbsp ind.obm.
62554 INTRAGLOBIN F inf 1 x 100 ml BTP D 7377,20 7377,20 0,00 A &nbsp ind.obm.
62555 INTRAGLOBIN F inf 1 x 200 ml BTP D 14754,30 14754,30 0,00 A &nbsp ind.obm.
75661 VEINOGLOBULINE inj sic 5 g + 100 ml PMX F 7923,90 7923,90 0,00 A &nbsp ind.obm.
90998 VEINOGLOBULINE inj sic 0,5 g + 10 ml INS F 1550,80 1550,80 0,00 A &nbsp ind.obm.
90999 VEINOGLOBULINE inj sic 2,5 g + 50 ml INS F 4381,30 4381,30 0,00 A &nbsp ind.obm.
96023 PENTAGLOBIN I.V. inj 1 x 10 ml BTP D 2213,20 2213,20 0,00 A &nbsp ind.obm.
96024 PENTAGLOBIN I.V. inj 1 x 20 ml BTP D 4119,00 4119,00 0,00 A &nbsp ind.obm.
96025 PENTAGLOBIN I.V. inf 1 x 50 ml + inf set BTP D 9160,00 9160,00 0,00 A &nbsp ind.obm.
96026 PENTAGLOBIN I.V. inf 1 x 100 ml + inf set BTP D 18197,10 18197,10 0,00 A &nbsp ind.obm.
24485 VEPESID cps 10 x 100 mg BMS D 5160,30 5100,00 60,30 S ONK,HEM, &nbsp
24486 VEPESID cps 20 x 50 mg BMS D 5160,30 5100,00 60,30 S ONK,HEM, &nbsp
26650 VEPESID cps 10 x 100 mg BMS I 5160,30 5100,00 60,30 S ONK,HEM, &nbsp
26651 VEPESID cps 20 x 50 mg BMS I 5160,30 5100,00 60,30 S ONK,HEM, &nbsp
86710 VEPESID cps 10 x 100 mg BMS B 5160,30 5100,00 60,30 S ONK,HEM, &nbsp
97401 VEPESID cps 20 x 50 mg BMS B 5160,30 5100,00 60,30 S ONK,HEM, &nbsp
24487 VEPESID inj 10 x 5 ml/100 mg BMS D 5160,30 5160,30 0,00 A ONK,HEM, &nbsp
26648 VEPESID inj 10 x 5 ml/100 mg BMS I 5160,30 5160,30 0,00 A ONK,HEM, &nbsp
86709 VEPESID inj 10 x 5 ml/100 mg BMS B 5160,30 5160,30 0,00 A ONK,HEM, &nbsp
70481 IMUKIN inj 6 x 0,5 ml/0,1 mg BOE D 29147,20 29147,20 0,00 A &nbsp ind.obm.,RL
76997 ALPHAFERON inj sic 1 x 3 mu + solv. CFD KOR 611,80 611,80 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
76998 ALPHAFERON inj sic 5 x 3 mu + solv. CFD KOR 3059,50 3059,50 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
76999 ALPHAFERON inj sic 10 x 3 mu + solv. CFD KOR 6118,90 6118,90 0,00 A ONK,HEM,GIT,ALG ind.obm.,RL
12544 REBIF inj sic 1 x 3 mu + solv. SRO I 4353,20 4353,20 0,00 A NEU ind.obm.,RL
12545 REBIF inj sic 3 x 3 mu + solv. SRO I 13060,40 13060,40 0,00 A NEU ind.obm.,RL
26280 I.R.S. 19 SPRAY aer 20 ml SYF F 117,00 99,40 17,60 S &nbsp 85%
25129 PIRORHEUM 20 I.M. inj 30 x 1 ml/20 mg HEX D 595,70 595,70 0,00 I NEU,REU,ORT,INT, &nbsp
68618 PIRORHEUM 20 I.M. inj 3 x 1 ml/20 mg HEX D 63,60 61,80 1,80 S NEU,REU,ORT,INT, &nbsp
68649 HOTEMIN inj 5 x 1 ml/20 mg EGI H 106,30 103,00 3,30 S NEU,REU,ORT,INT, &nbsp
25128 PIRORHEUM 20 I.M. inj 1 x 1 ml/20 mg HEX D 50,10 20,60 29,50 S NEU,REU,ORT,INT, &nbsp
98039 THERMO-RHEUMON crm 80 g TRO D 293,50 64,00 229,50 S , &nbsp
88384 TEMGESIC inj 10 x 324 rg BOM A 880,10 852,80 27,30 S , &nbsp
87650 TEMGESIC inj 10 BOM A 261,10 252,30 8,80 S , &nbsp
24103 ASPIRÍN tbl 10 x 500 mg BAY D 42,40 11,20 31,20 S , &nbsp
75562 ASTRIX cps ent 30 x 100 mg BIG H 48,90 6,70 42,20 S , &nbsp
28610 MAXALT RPD 5 MG lyo por 2 MSD NL 748,70 360,00 388,70 S NEU ind.obm.
62189 NASIVIN gtt nas 5 ml 0,01 % MEC D 50,90 49,40 1,50 S , &nbsp
09413 NASIVIN gtt nas 10 ml 0,025 % MEC D 50,90 49,40 1,50 S , &nbsp
96807 FLUIMUCIL 200 gra 30 x 1 g/200 mg INP CH 132,10 129,60 2,50 S TRN,ALG,INT,PED, &nbsp
99637 FLUIMUCIL gra 30 x 1 g/200 mg ZAM I 132,10 129,60 2,50 S TRN,ALG,INT,PED, &nbsp
99641 FLUIMUCIL tbl eff 20 x 600 mg ZAM I 264,30 259,20 5,10 S TRN,ALG,INT,PED, &nbsp
96806 FLUIMUCIL 100 gra 30 x 1 g/100 mg INP I 105,80 64,80 41,00 S TRN,ALG,INT,PED, &nbsp
87916 PHENERGAN inj 5 x 2 ml/50 mg SPC F 88,50 81,00 7,50 S , &nbsp
26922 VITREOLENT gtt oph 10 ml CBV CH 109,90 35,00 74,90 S , &nbsp
00156 GASTROGEL tbI 50 x 500 SLO SK 51,60 51,60 0,00 I , &nbsp

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 29/2000 Z. z.

AT NÁZOV DOPLNOK VÝR. ŠTÁT PCL ÚZP PAC PRESK. OBM. POZN.
11757 MICTONETTEN drg 25 x 5 mg VAD D 236,60 236,60 0,00 A , &nbsp
25877 CONTRACTUBEX gél 100 g MEZ D 1029,80 50,00 979,80 S , &nbsp
70446 CONTRACTUBEX gél 50 g MEZ D 575,60 25,00 550,60 S , &nbsp
25876 CONTRACTUBEX gél 20 g MEZ D 234,00 10,00 224,00 S , &nbsp
23875 DESHISAN plv 50 g LAW D 1005,90 1005,90 0,00 l , &nbsp
23874 DESHISAN plv 15 g LAW D 427,70 427,70 0,00 l , &nbsp
28242 INFANRIX inj 1 x 0,5 ml SBH B 683,50 683,50 0,00 A , &nbsp
28243 INFANRIX inj 1 x 0,5 ml SBH B 683,50 683,50 0,00 A , &nbsp
28244 INFANRIX inj 10 x 0,5 ml SBH B 6835,20 6835,20 0,00 A , &nbsp
28245 INFANRIX inj 10 x 0,5 ml SBH B 6835,20 6835,20 0,00 A , &nbsp
28246 INFANRIX inj 25 x 0,5 ml SBH B 17088,10 17088,10 0,00 A , &nbsp
28247 INFANRIX inj 25 x 0,5 ml SBH B 17088,10 17088,10 0,00 A , &nbsp
28248 INFANRIX inj 50 x 0,5 ml SBH B 34176,40 34176,40 0,00 A , &nbsp
28249 INFANRIX inj 50 x 0,5 ml SBH B 34176,40 34176,40 0,00 A , &nbsp
54330 INFANRIX HEPB inj 10 x 0,5 ml SBH B 14524,90 14524,90 0,00 A , &nbsp
54332 INFANRIX HEPB inj 10 x 0,5 ml SBH B 14524,90 14524,90 0,00 A , &nbsp
54331 INFANRIX HEPB inj 25 x 0,5 ml SBH B 36312,40 36312,40 0,00 A , &nbsp
54333 INFANRIX HEPB inj 25 x 0,5 ml SBH B 36312,40 36312,40 0,00 A , &nbsp
56046 INFANRIX HEPB inj 1 x 0,5 ml SBH B 1452,50 1452,50 0,00 A , &nbsp
56047 INFANRIX HEPB inj 1 x 0,5 ml SBH B 1452,50 1452,50 0,00 A , &nbsp
69281 SOLUCETYL tbl eff 20 LAM F 92,80 0,00 92,80 S , &nbsp
92416 NICORETTE gum 30 x 2 mg PHA S 291,90 291,90 0,00 l , &nbsp
53491 COPAXONE inj sic 28 x 20 mg TEV GB 40854,80 40854,80 0,00 l , &nbsp
96734 TYZINE gtt nas 10 ml 0,1 % PFI D 76,70 76,70 0,00 l , &nbsp
11676 BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE drg 50 x 8 mg BCE D 38,70 38,70 0,00 l , &nbsp
18528 BRONCHOSAN gtt 1 x 25 ml SLE SK 43,00 43,00 0,00 l , &nbsp
92785 OPHTHALIN sol oph 1 x 0,5 ml FRH GB 2039,00 20,00 2019,00 S , &nbsp
26661 HEALON 10MG/ML sol oph 1 x 0,55 ml PAU S 2662,90 22,00 2640,90 S , &nbsp
26662 HEALON 10MG/ML sol oph 1 x 0,85 ml PAU S 4973,00 34,00 4939,00 S , &nbsp
26660 HEALON 10MG/ML sol oph 1 x 0,4 ml PAU S 2342,10 16,00 2326,10 S , &nbsp
66463 DMSA FUR(M99TC) kit 1 x 5 amp AMH GB 4993,50 0,00 4993,50 S , &nbsp
75255 HIPPURAN 131I inj 37 mb MAL NL 5710,90 0,00 5710,90 S , &nbsp
18431 ALTACET tbl 6 XAG PL 26,30 26,30 0,00 l , &nbsp
15812 RISPERDAL tbl 60 x 1 mg JAN B 1756,10 1756,10 0,00 l PSY, &nbsp
15813 RISPERDAL tbl 20 x2 mg JAN B 1170,70 1170,70 0,00 l PSY, &nbsp
15814 RISPERDAL tbl 60 x 2 mg JAN B 3512,20 3512,20 0,00 l PSY, &nbsp
15815 RISPERDAL tbl 20 x 3 mg JAN B 1756,10 1756,10 0,00 l PSY, &nbsp
15816 RISPERDAL tbl 60 x 3 mg JAN B 5268,30 5268,30 0,00 l PSY, &nbsp
15818 RISPERDAL tbl 60 x 4 mg JAN B 7024,50 7024,50 0,00 l PSY, &nbsp
15811 RISPERDAL tbl 20 x 1 mg JAN B 585,40 585,40 0,00 l PSY, &nbsp
15817 RISPERDAL tbl 20 x 4 mg JAN B 2342,90 2342,90 0,00 l PSY, &nbsp