Čiastka č. 109/2000 Z. z.

Vydaná dňa: 01.08.2000
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
256/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.08.2000