Čiastka č. 99/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 21.09.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
234/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií