Redakčné oznámenie č. r1/c97/1999 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 199/1999 Z. z.

Čiastka 97/1999
Platnosť od 11.09.1999 do30.06.2005
Zrušený 93/2005 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 199/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov

1. V článku I v bode 20 majú byť namiesto slov „V § 21“ správne uvedené slová „V § 20“.

2. V článku I v bode 24 majú byť namiesto slov „Cvičné vozidlo uvedené“ správne uvedené slová „Cvičné vozidlo staršie, ako je uvedené“.