Čiastka č. 95/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 04.09.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
223/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 04.09.1999