Čiastka č. 92/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 28.08.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
217/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii 01.09.1999
218/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 28.08.1999