Čiastka č. 85/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 04.08.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
197/1999 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. júna 1999 vo veci vyslovenia nesúladu § 70a ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s čl. 1 ústavy Slovenskej republiky 04.08.1999
198/1999 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o evidencii a kontrole jadrových materiálov 01.09.1999
199/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 95/1997 Z. z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškoľovacom kurze držiteľov vodičského oprávnenia, o výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a o doškoľovacom kurze inštruktorov 01.09.1999