Čiastka č. 8/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 02.02.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov 15.02.1999