Čiastka č. 78/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 24.07.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
181/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z. 01.09.1999