Čiastka č. 72/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 08.07.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
165/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany prírody