Čiastka č. 70/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 30.06.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o priemerných bežných výdavkoch a príjmoch na poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb 01.07.1999