Čiastka č. 56/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
118/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke 01.06.1999