Čiastka č. 54/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 29.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla 01.06.1999