Čiastka č. 52/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 25.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
110/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o bezpečnosti a zdraví v baniach č. 176 z roku 1995