Čiastka č. 51/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 21.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
109/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov 21.05.1999