Čiastka č. 50/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 21.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 66/1995 Z. z. o stredných školách požiarnej ochrany 01.06.1999