Čiastka č. 48/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 20.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
105/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov 01.07.1999
106/1999 Z. z. Zákon o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) 15.06.1999