Čiastka č. 46/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 18.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
103/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o leteckej doprave