Čiastka č. 41/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 12.05.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
93/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín 01.07.1999