Čiastka č. 34/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 21.04.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o leteckých dopravných službách