Čiastka č. 33/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 20.04.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení