Oznámenie č. 74/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení

Čiastka 33/1999
Platnosť od 20.04.1999

74

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 26. februára 1999 do 31. marca 1999 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 21. januára 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 29. januára 1999 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretá 9. februára 1999 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky

a

Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretá 11. februára 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Spoločenstvom pracovníkov práčovní, chemických čistiarní a farbiarní v Slovenskej republike.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení na roky 1999 – 2003 uzavretá 23. februára 1999 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Asociáciou súkromných stavebných podnikateľov Slovenska.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 2. marca 1999 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1999 uzavretá 8. marca 1999 medzi Úniou podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

8. Dodatok č. 2 zo dňa 29. januára 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1997 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej 29. januára 1997 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

9. Dodatok č. 1 zo dňa 23. februára 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 1999 uzavretej 31. marca 1998 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Asociáciou súkromných stavebných podnikateľov Slovenska.

10. Dodatok č. 1 zo dňa 2. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1998 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretej 18. marca 1998 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

11. Dodatok č. 1 zo dňa 15. marca 1999 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretej 14. mája 1998 medzi Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie

a

Slovenským odborovým zväzom verejnej správy.