Čiastka č. 19/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 18.03.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 18.03.1999
45/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave