Čiastka č. 156/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
390/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona 01.01.2000