Čiastka č. 152/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 29.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
373/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník 01.01.2000