Čiastka č. 15/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 27.02.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
33/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o prípravkoch na ochranu rastlín 01.03.1999
34/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o fytosanitárnych podmienkach na dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov