Čiastka č. 142/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 15.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
334/1999 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000 15.12.1999