Čiastka č. 139/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 08.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
328/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1997 Z. z. o vrátení časti zaplatenej spotrebnej dane z motorovej nafty 08.12.1999