Čiastka č. 138/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 06.12.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
326/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov 06.12.1999
327/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach