Čiastka č. 133/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
315/1999 Z. z. Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Štatistického úradu Slovenskej republiky z 13. októbra 1998 č. 372/1998-830, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém
316/1999 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999 30.11.1999