Čiastka č. 131/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 19.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
310/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2000
311/1999 Z. z. Zákon o registri trestov 01.01.2000
312/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.12.1999