Čiastka č. 13/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 19.02.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/1999 Z. z. Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam špeciálnych materiálov a zariadení 01.03.1999
30/1999 Z. z. Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o maximálnych limitoch množstiev jadrových materiálov, pri ktorých sa nepredpokladá spôsobenie vzniku jadrovej škody 01.03.1999