Čiastka č. 128/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 18.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
303/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o leteckej doprave