Čiastka č. 127/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 17.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
302/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii 01.12.1999