Čiastka č. 119/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 05.11.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
279/1999 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu kultúrnej, školskej a vedeckej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva