Čiastka č. 117/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 30.10.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
273/1999 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú dispozičné oprávnenia správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.11.1999
274/1999 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 01.11.1999