Čiastka č. 112/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 26.10.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
263/1999 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2000