Čiastka č. 11/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 11.02.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
24/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/1998 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník 11.02.1999