Čiastka č. 105/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 30.09.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
249/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe likvidátora štátneho podniku pri predkladaní žiadosti na prevod majetku štátu iným spôsobom ako verejnou dražbou 01.10.1999