Čiastka č. 1/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 05.01.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1999 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 05.01.1999