Čiastka č. 98/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 18.08.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
262/1998 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch