Čiastka č. 93/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 30.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
240/1998 Z. z. Zákon o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov 01.07.1998
241/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 01.08.1998
242/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 01.09.1998
243/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci uzavretej 16. mája 1995