Čiastka č. 81/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 09.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
215/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o práve ochrannej známky