Čiastka č. 80/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 07.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
214/1998 Z. z. Rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii