Rozhodnutie č. 214/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii

Čiastka 80/1998
Platnosť od 07.07.1998

214

ROZHODNUTIE

predsedu vlády Slovenskej republiky

zo 7. júla 1998

o amnestii

Predseda vlády Slovenskej republiky, využívajúc svoje právomoci podľa čl. 105 ods. 1 a čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky v záujme odstránenia sporov o výklad rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného pod č. 55/1998 Z. z., vyhlasuje toto rozhodnutie o amnestii:

Článok I

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997.

Článok II

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s oznámeným zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny, ku ktorému malo dôjsť 31. augusta 1995.


Vladimír Mečiar v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

v zastúpení prezidenta Slovenskej republiky