Čiastka č. 77/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 01.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
204/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výpočtu sumy príspevku do Fondu na podporu zahraničného obchodu a o spôsobe jeho úhrady 01.07.1998