Čiastka č. 70/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 19.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
190/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých zákonov 01.07.1998
191/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov 01.07.1998