Čiastka č. 66/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 13.06.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
183/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj 13.06.1998
184/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 123/1997 Z. z. o označovaní spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou páskou 13.06.1998