Čiastka č. 55/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 29.05.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
152/1998 Z. z. Zákon o sťažnostiach 01.06.1998
153/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. 01.06.1998